Wednesday, November 12, 2014

Tiga perkara.

"Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yakni nikah, talak, dan rujuk." HR. Abu Daud.

See? Hati-hati dalam berucap ya agen Allah.

No comments:

Post a Comment