Friday, April 04, 2014

"lebih baik dengan benda mati yang menghidupkan, daripada dengan benda hidup yang mematikan."

No comments:

Post a Comment